Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin

Enet tôn trọng sự riêng tư của bạn và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo thông tin bạn cung cấp được giữ kín và an toàn. Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong những trường hợp sau:
    * Làm một cuộc survey
    * Yêu cầu brochure
    * Khởi tạo dịch vụ website
    * Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
    * Tham gia cuộc thi
    * Theo các thỏa thuận khác

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào?
Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn tốt hơn. Khi bạn cung cấp thông tin về bản thân cho các mục đích cụ thể, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cho mục đích đó (nghĩa là cung cấp dịch vụ hoặc thông tin bạn yêu cầu). Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cho bất kỳ bên thứ ba. Initwebs là tổ chức chống thư rác. Nếu bạn nhận được thông tin từ Initwebs, đó là vì bạn đã đăng ký nhận các cập nhật từ chúng tôi, bạn đã tham gia một cuộc thi và đồng ý tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, hoặc một người bạn / đồng nghiệp đã yêu cầu nó thay mặt bạn.

Lựa chọn không tham gia
Nếu bạn đã đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi và sau đó thay đổi ý kiến của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xóa tên của bạn khỏi danh sách phân phối của chúng tôi. Bản tin điện tử của chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn hủy đăng ký qua một liên kết ở cuối trang. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email.


Ai xem thông tin của bạn?
ENET có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các thành viên khác trong công ty khi cần thiết để hoàn thành mục đích của chúng tôi.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (nhà thầu mà chúng tôi ký hợp đồng một số dịch vụ nhất định) với mục đích thu thập thông tin.
Trong những trường hợp này, chúng tôi nghiêm cấm nhà thầu bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn trừ mục đích cụ thể mà chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu không có sự đồng ý của bạn trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn ngừa mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khoẻ,
Chúng tôi có thể chuyển giao cho người ở nước ngoài thông tin cá nhân của bạn để hoàn thành các mục đích nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Trong phần lớn các trường hợp, việc chuyển giao thông tin sẽ là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi.

Đã thu thập thông tin ẩn danh
Để đảm bảo các trang web của chúng tôi có liên quan và phù hợp với đa số người dùng, thông tin nhấp chuột ẩn danh được thu thập từ mỗi khách truy cập. Điều này bao gồm các trang được xem, ngày tháng và thời gian và loại trình duyệt. Số IP được sử dụng để xác định loại tên miền và trong một số trường hợp, khu vực địa lý. Chúng tôi không tạo bất kỳ liên kết nào giữa thông tin này và danh tính của khách truy cập.

Cookies trang web
Initwebs sử dụng cookie khi bạn truy cập các trang trên các trang web của chúng tôi để tạo thuận lợi cho một số chức năng như nhận biết khách hàng quay lại. Cookie chỉ chứa thông tin ẩn danh và không bao giờ được sử dụng để lấy bất kỳ thông tin nào về nhận dạng của bạn.

Liên kết
Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn đang vào trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này vì chính sách bảo mật của họ có thể khác với chúng tôi.

Thông tin nhạy cảm
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhạy cảm về bạn với sự đồng ý.

Thêm thông tin
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, thắc mắc hoặc ý kiến nào, xin vui lòng email  support@enet.io